DOTACJA “MÓJ PRĄD”

Dotacja „Mój prąd”

Dotacja do 5000 zł będzie wypłacana na podstawie:

1) wniosku o dofinansowanie,

2) faktur za montaż z datą nie wcześniejszą niż 23 lipiec 2019,

3) dowodu uregulowania faktury,

4) dokumentu potwierdzającego montaż licznika dwukierunkowego przez zakład energetyczny.

Rozpoczęcie samego przyjmowania wniosków, planowane jest w sierpniu / wrześniu tego roku.

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne