Inwertery

Inwerter przyłączony do sieci ON GRID jest urządzeniem, które zamienia prąd stały ( DC) wytwarzany przez moduły fotowoltaiczne na prąd przemienny (AC) o parametrach odpowiadającym parametrom sieci elektroenergetycznej. Do jego zadań należy również optymalizacja pracy modułów fotowoltaicznych pod kątem generowania jak najwyższej mocy. Dodatkowo urządzenia te umożliwiają monitorowanie parametrów elektrycznych zarówno po stronie DC (modułów fotowoltaicznych) jak i AC (sieci elektroenergetycznej).

Monitoring i zarządzanie zużyciem energii – umożliwiają lokalny lub zdalny podgląd parametrów pracy systemów fotowoltaicznych, a co za tym idzie tworzenie statystyk dotyczących produkcji oraz diagnostykę ewentualnych problemów w instalacji.

System fotowoltaiczny do prawidłowej i bezpiecznej pracy wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń elektrycznych. W zależności od wielkości i konfiguracji systemu stosowane są wyłączniki nadprądowe, rozłączniki, ochronniki przeciwprzepięciowe strony AC i DC oraz wyłączniki różnicowo-prądowe wymaganych parametrach.

Wszystkie oferowane przez naszą firmę inwertery są urządzeniami najwyższej klasy posiadające 5 lat gwarancji. Z możliwość przedłużenia.

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne