Kolektory rurowo-próżniowe

Kolektor rurowo-próżniowyKolektor próżniowy zbudowany jest z rur próżniowych pomiędzy którymi zamontowane są lustra paraboliczne. W rurze próżniowej znajduje się miedziana rurka cieplna przenosząca zebrane ciepło do przepływowego wymiennika ciepła, umieszczonego w ramie zbiorczej. Zadaniem parabolicznych luster, których geometria krzywizn została specjalnie zaprojektowana dla naszej szerokości geograficznej, jest skierowanie na rurę próżniową maksymalnej ilości odbitych promieni słonecznych.

Rura próżniowa to dwie szklane rury umieszczone jedna w drugiej zespolone ze sobą, tworzące zamkniętą przestrzeń, w której znaduje się próżnia spełniająca funkcję doskonałego izolatora. Wewnętrzna rura pokryta jest powłoką absorpcyjną promienie słoneczne. Rura zewnętrzna zapewnia przenikanie energii promieniowania słonecznego, poprzez próżnię, do absorbera. Dzięki próżni emisja cieplna z nagrzanego absorbera jest znikoma, co ogranicza stratę ciepła do otoczenia. Do wewnętrznej powierzchni rury szklanej pokrytej absorberem przylega aluminiowy radiator. Jego zadaniem jest transport ciepła z powierzchni absorbera do miedzianej rurki ciepłowodu. Miedziana rurka cieplna zakończona kondensatorem przekazuje ciepło z absorbera do systemu solarnego. W miedzianej rurce cieplnej znajduje się niewielka ilość płynu niskowrzącego. Specjalnie dobrana substancja zaczyna parować już w temperaturze 25ºC. Parowanie powodowane jest podgrzaniem na skutek działania energii słonecznej. Szybkie parowanie pozwala na pozyskanie energii nawet przy niewielkim nasłonecznieniu.

Odparowany płyn przemieszcza się w górę, w kierunku kondensatora rurki cieplnej umieszczonego w wymienniku ciepła. Przez wymiennik ciepa przepływa pośredni czynnik grzewczy – glikol. Odbiera on ciepło z kondensatora i powoduje skroplenie pary. Kondensat spływa do dolnej części rurki cieplnej, gdzie ponownie jest odparowany, w ten sposób cały czas przenosi ciepło w górę.

Kolektor rurowo-próżniowy - budowa

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne