Rzędzianowice

MOC :20 k W
MODUŁY : SUNTECH 295 Wp
INWERTER: HAUWEI

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne