Dotacja Ciepłe Mieszkanie 2023

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

Wymiana źródeł ciepła – celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dotacja skierowana jest dla gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Poziom podstawowy

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca prawo własności do lokalu mieszkalnego której dochód roczny nie przekracza 120 000 zł (Brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).

Poziom podwyższony

Beneficjentem końcowym musi być osoba fizyczna posiadająca prawo własności do lokalu mieszkalnego, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Poziom najwyższy

Beneficjentem końcowym musi być osoba fizyczna posiadająca prawo własności do lokalu mieszkalnego, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Terminy Dotacja Ciepłe Mieszkanie 2023

Abonament fotowoltaika

I nabór wniosków:
od 31.12.2022 roku

Abonament fotowoltaika

II nabór wniosków:
do 31.12.2023 roku

Abonament fotowoltaika

Rozpatrzenie wniosków:
do 30.06.2024 roku

Abonament fotowoltaika

Wypłata środków:
do 31.12.2026 roku

Finansowanie

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 400 000 000 zł. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny.

Podstawowy poziom dofinansowania

 • 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
 • 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny położony w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Podwyższony poziom dofinansowania

 • 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
 • 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny położony w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Najwyższy poziom dofinansowania

 • 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny,
 • 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny położony w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

FOTOWOLTAIKA - ZOBACZ NASZE REALIZACJE

Zobacz nasze realizacje instalacji fotowoltaicznych. Przedstawiamy wybrane realizacje z zakresu instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw indywidualnych domowych, gospodarstw rolnych oraz firm i instytucji. Oni już cieszą się tanią energią z fotowoltaiki!

Składanie i rozpatrywanie wniosków

Sposób składania i rozpatrywania wniosków dla gmin określone są w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie wfośigw.

Sposób składania wniosków dla beneficjetów końcowych określają indywidualnie gminy w ogłoszeniach zamieszczanych na swoich stronach internetowych.

Aby starać się o dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie” należy złożyć popraw nie wypełniony wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami zgodnie z procedurą wymaganą przez gminę.

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Szybki kontakt w sprawie oferty

Zostaw swój numer - oddzownimy

  Masz pytania? Zadzwoń do nas!

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt instalacji paneli fotowoltaicznych dla Twojego domu lub Twojej firmy i potrzebujesz kompleksowej wyceny  – zadzwoń do nas. Jesteś zainteresowany Dotacją Mój Prąd 3000 zł?

  Skontaktuj się z nami – nasi specjaliści służą pomocą.