Dotacja Stop Smog 2023

Program dofinansowania Stop Smog 2023

Dotacja Czyste Powietrze 2023 - Skorzystaj z programu dofinansowania

Program ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę problemu nadmiernego smogu w Polsce. Wiosną 2021 roku ruszyła druga odsłona programu. „Stop Smog” to program, który ma na celu finansowe wsparcie inwestycji termomodernizacji gospodarstw domowych.

O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim.

Wnioskodawcy w programie „Stop Smog” (gmina, związek międzygminny, powiat, związek metropolitalny
w województwie śląskim) mogą uzyskać do 70% – dofinansowania z czego 30% – stanowi wkład własny.

Beneficjentami programu są osoby dotknięte ubóstwem energetycznym, których koszt ogrzewania pochłania znaczną część domowego budżetu.

Program obejmuje gminy położone na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Program „Stop Smog” jest
obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Okres wdrażania od 2019 do 2028 r., a wysokość budżetu 1 200 000 000 zł (ponad 880 mln zł – środki krajowe) do końca 2024 roku

Warunki akceptacji finansowania – sredni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku nie może przekroczyć 53 000 zł. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałego źródła ogrzewania na montaż instalacji OZE – pompę ciepła oraz fotowoltaikę.

FOTOWOLTAIKA - ZOBACZ NASZE REALIZACJE

Zobacz nasze realizacje instalacji fotowoltaicznych. Przedstawiamy wybrane realizacje z zakresu instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw indywidualnych domowych, gospodarstw rolnych oraz firm i instytucji. Oni już cieszą się tanią energią z fotowoltaiki!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie „Stop Smog” mogą otrzymać nawet 100% dofinansowania.

W celu przystąpienia do programu należy spełnić określone warunki, takie jak:

  • w okresie 3 miesięcy przed przystąpieniem do programu dochód na mieszkańca w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie może przekraczać 175% najniższej emerytury– tj. od 1 marca 2021 roku 2189,04 zł brutto.
  • łączny majątek beneficjenta nie może przekraczać 424 tys. zł włączając w to nieruchomość, która ma zostać poddana termomodernizacji.

Niektóre gminy wymagają uiszczenia wkładu własnego w kwocie ok. 10 % wartości inwestycji, beneficjent powinien być w stanie uiścić taką kwotę.

Jeżeli Gmina spełniła określone warunki i przystąpiła do projektu to staje się ona inwestorem i rozporządza pozyskanymi środkami. Każdy samorząd indywidualnie określa warunki, na których beneficjenci mogą przystąpić do programu.

Żeby przystąpić do programu należy skontaktować się z odpowiednim dla własnego miejsca zamieszkania Urzędem Gminy, Miasta lub z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bezwzględnie wymaganym dokumentem jest prawo własności, współwłasności lub samoistnego posiadania domu jednorodzinnego, którego modernizacja zostanie dofinansowana ze środków projektu.

https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/

Szybki kontakt w sprawie oferty

Zostaw swój numer - oddzownimy

    Masz pytania? Zadzwoń do nas!

    Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt instalacji paneli fotowoltaicznych dla Twojego domu lub Twojej firmy i potrzebujesz kompleksowej wyceny  – zadzwoń do nas. Jesteś zainteresowany Dotacją Mój Prąd 3000 zł?

    Skontaktuj się z nami – nasi specjaliści służą pomocą.