Dotacja dla rolników - Agroenergia

Wsparcie rolników w formie dotacji

Dotacja dla rolników Agroenergia - zdobądź dotacje razem z nami

Program Agroenergia to program stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z myślą o wszystkich gospodarstwach rolnych, których działania mają na celu ochronę środowiska naturalnego. Polega on na wsparciu rolników w formie dotacji, które będą realizowane do 2025 roku.

Dla kogo?

 1. Dla osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz prowadzącej osobiście gospodarstwo co najmniej rok przed złożeniem wniosku.
 2. Dla osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Co obejmuje program?

Program składa się z dwóch części.

Część 1 dotacji dla roników Agroenergia

Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej.

Część 2 dotacji dla roników Agroenergia

Biogazownie rolnicze i małe gazownie elektryczne

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii.

Termin i sposób składania wniosków

 • Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane przed rozpoczęciem naboru. Nabory dla Części 1 oraz Części 2 będą procedowane oddzielnie. Nabór dla Części 1 dla beneficjentów końcowych będzie realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Nabór dla beneficjentów końcowych w ramach Części 1 programu nastąpi po zawarciu umów udostępnienia środków między NFOŚiGW a poszczególnymi WFOŚiGW.
 • Termin uruchomienia naboru dla Części 2 programu: 20.07.2021 r.
 • Informacje dotyczące terminu planowanego naboru będą na bieżąco aktualizowane.

Forma dofinansowania oraz okres wdrażania programu

Dla Części 1): dotacja.

Dla Części 2): dotacja i pożyczka. W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki nie jest obligatoryjne.

Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania zostały wyszczególnione w zapisach Programu Priorytetowego w pkt. 7.

Program realizowany będzie do 2027 r., przy czym zobowiązania (podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.

Najważnejsze warunki dofinansowania

 • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji.
 • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Więcej informacji można znaleźć https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2021

FOTOWOLTAIKA - ZOBACZ NASZE REALIZACJE

Zobacz nasze realizacje instalacji fotowoltaicznych. Przedstawiamy wybrane realizacje z zakresu instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw indywidualnych domowych, gospodarstw rolnych oraz firm i instytucji. Oni już cieszą się tanią energią z fotowoltaiki!

Szybki kontakt w sprawie oferty

Zostaw swój numer - oddzownimy

  Masz pytania? Zadzwoń do nas!

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt instalacji paneli fotowoltaicznych dla Twojego domu lub Twojej firmy i potrzebujesz kompleksowej wyceny  – zadzwoń do nas. Jesteś zainteresowany Dotacją Mój Prąd 3000 zł?

  Skontaktuj się z nami – nasi specjaliści służą pomocą.