Ulga inwestycyjna dla rolników 2023

Ulga inwestycyjna – 25% w podatku rolnym

Dofinansowanie fotowoltaiki dla rolników to ulga inwestycyjna, która pozwala na odliczenie od podatku rolnego 25% kosztów poniesionych w wyniku zakupu i instalacji urządzeń służących ochronie środowiska, w tym produkcji odnawialnych źródeł energii.

Dla kogo?

Z ulgi mogą skorzystać rolnicy oraz osoby posiadające grunty rolne, którzy płacą podatek rolny od gruntów.

Ulga inwestycyjna przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na:

 • Zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, wód).
 • Dotyczy inwestycji, które nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych (dotacje).
 • Ulga przysługuje instalacjom PV, które zostały sfinansowane z środków własnych: gotówka, kredyt czy pożyczka.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego – zasady

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego jest możliwe w przypadku spełnienia kilku istotnych warunków:

 • Inwestycja w zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej musi zostać sfinansowana ze środków własnych – ulga inwestycyjna nie przysługuje w przypadku częściowego lub całościowego finansowania z udziałem środków publicznych, czyli z dotacji lub preferencyjnych pożyczek (wyklucza to możliwość odliczenia w przypadku uzyskania dofinansowania np. z programu Agroenergia),
 • Ulga inwestycyjna dla rolników przysługuje na instalacje fotowoltaiczne, które produkują energię elektryczną na rzecz produkcji rolnej,
 • Ulga inwestycyjna przysługuje na terenie gminy, w której zamontowana została instalacja fotowoltaiczna,
 • Odliczenie przysługuje na inwestycję ukończoną – można go dokonać po jej zakończeniu,
 • Możliwe jest odliczenie 25% wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej, które muszą być udokumentowane rachunkami lub fakturami,
 • Ulga inwestycyjna przysługuje wyłącznie na koszty kwalifikowane przez ustawodawcę jako wydatki inwestycyjne,
 • Ulga inwestycyjna może być stosowana przez maksymalnie 15 lat,
 • W celu skorzystania z ulgi inwestycyjnej konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku,
 • Wysokość ulgi inwestycyjnej określana jest w decyzji uzyskanej z urzędu gminy lub miasta,
 • Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana od podatku rolnego – podatnicy składający deklarację na podatek rolny odliczają określoną w decyzji kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Kiedy można skorzystać z ulgi?

Rolnik ma prawo skorzystać z ulgi inwestycyjnej na wydatki poniesione przy budowie lub unowocześnianiu budynków wchodzących w skład gospodarstwa: służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarczych, a także takich, które służą ochronie środowiska. Oprócz tego, ulgą objęty jest zakup i instalacja urządzeń służących do produkcji OZE, czyli odnawialnych źródeł energii.

FOTOWOLTAIKA - ZOBACZ NASZE REALIZACJE

Zobacz nasze realizacje instalacji fotowoltaicznych. Przedstawiamy wybrane realizacje z zakresu instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw indywidualnych domowych, gospodarstw rolnych oraz firm i instytucji. Oni już cieszą się tanią energią z fotowoltaiki!

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – co jeszcze warto wiedzieć?

Warto podkreślić, że istnieją jeszcze inne warunki otrzymania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Osoba chcąca z niej skorzystać jest zobowiązana wykazać, że energia elektryczna wytwarzana przez fotowoltaikę zostaje wykorzystana wyłącznie na rzecz gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że ulga inwestycyjna nie będzie przysługiwać rolnikom, którzy pozyskany prąd użytkują na przykład w zakresie oświetlania domu.
Należy ponadto wspomnieć, że osoby jednocześnie rozliczające PIT-36, 36L lub 37, a także posiadające dom mogą otrzymać inną ulgę z racji zakupu fotowoltaiki, która odliczana jest od wspomnianego podatku. Właściciele gospodarstw rolnych powinni mieć ponadto na uwadze kwestię lokalizacji posiadanych gruntów rolnych. Jeżeli znajdują się one poza granicami gminy, w której zarejestrowano inwestycję, wówczas nie ma możliwości skorzystania z ulgi inwestycyjnej.

Ile otrzymam ulgi?

Wysokość przyznanej ulgi rolnej na panele fotowoltaiczne montowane zarówno na gruncie, jak i dachu budynku jest określana procentowo, a więc jej konkretna wartość zależy od wartości kosztów inwestycji. Przykładowo, jeżeli wszystkie zakupy i prace, których koszt został prawidłowo udokumentowany, wyniosły 50000 zł, od podatku można przez 15 lat odliczyć kwotę równą 12 500 zł. O tyle mniej rolnik zapłaci fiskusowi dzięki inwestycji w ogniwa fotowoltaiczne, co stanowi ważny argument przemawiający za ich założeniem.

Najważniejsze informacje:

 • Ulgę można rozliczyć do 15 lat.
 • Niewykorzystana ulga przechodzi na następców rolnika.
 • Poniesione wydatki należy udokumentować rachunkami.

Szybki kontakt w sprawie oferty

Zostaw swój numer - oddzownimy

  Masz pytania? Zadzwoń do nas!

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt instalacji paneli fotowoltaicznych dla Twojego domu lub Twojej firmy i potrzebujesz kompleksowej wyceny  – zadzwoń do nas. Jesteś zainteresowany Dotacją Mój Prąd 3000 zł?

  Skontaktuj się z nami – nasi specjaliści służą pomocą.