Dotacja Mój Prąd 5.0

Program Mój Prąd 5.0 – dofinansowanie do fotowoltaiki 2023

Dotacja Mój Prąd 5.0 - zdobądź dotacje razem z nami

Celem programu Mój Prąd 5.0 jest dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynowaniem energii, jako ekologicznego rozwiązania dla domu. Piąta Edycja Mój Prąd promuje szczególnie rozwiązania rozszerzone o urządzenia zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej – magazyny ciepła i energii oraz pompy ciepła.

Wraz z rozwojem technologii pojawiła się możliwość magazynowania wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie efektywności zarządzania poprzez użycie inteligentnych systemów zarządzania nadprodukcją. Piąta edycja „Mój Prąd” promuje właśnie takie rozwiązanie skupione na zwiększeniu autokonsumpcji bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej.

Dotacja skierowana jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne. Warunkiem przyznania dotacji jest posiadanie umowy kompleksowej (sprzedawca i dostawca energii), regulującej wprowadzenie energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub posiadanie aktualnej umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Panele fotowoltaiczne - dotacja Mój Prąd

Terminy Dotacja Mój Prąd 5.0

Abonament fotowoltaika

Nabór wniosków:
od 22.04.2023 do 22.12.2023

Abonament fotowoltaika

Rozpatrzenie wniosków:
do 300 dni roboczych

Abonament fotowoltaika

Wypłata środków:
do 30 dni od otrzymania akceptacji

Abonament fotowoltaika

Limit budżetowy:
955 000 000 zł (przewidziane zwiększenie do 1 mld 355 mln zł)

Kwalifikowalność kosztów Dotacja Mój Prąd 5.0

Od 1 lutego 2020 roku oraz momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 roku. Od rozpoczęcia przedsięwzięcia (pierwszego kwalifikowanego kosztu) do zakończenia przedsięwzięcia (przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie).

Finansowanie Dotacja Mój Prąd 5.0

Dofinansowanie udziela się na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w postaci jednorazowej wypłaty o określonej wielkości ustalonej na bazie określonych warunków w programie.

Warunki akceptacji finansowania Dotacja Mój Prąd 5.0

 • Wszystkie elementy wymienione na fakturze lub paragonie imiennym zostały opłacone w całości.
 • Wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione.
 • Dokonano odpowiednich zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji.

FOTOWOLTAIKA - ZOBACZ NASZE REALIZACJE

Zobacz nasze realizacje instalacji fotowoltaicznych. Przedstawiamy wybrane realizacje z zakresu instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw indywidualnych domowych, gospodarstw rolnych oraz firm i instytucji. Oni już cieszą się tanią energią z fotowoltaiki!

Dotacja Mój Prąd 5.0

Aby złożyć wniosek konieczna jest rejestracja w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Rejestrujemy się w systemie przy pomocy Profilu Zaufanego lub mamy możliwość zarejestrowania konta tradycyjnego.

Pełna ścieżka składania wniosków jest udostępniona na rządowej stronie programu „Mój Prąd”. Instrukcja składania wniosku znajduje się na stronie www.mojprad.gov.pl

Dotacja Mój Prąd 5.0 – wymagane dokumenty:

 • Faktura / Paragon imienne dotyczące finansowanego przedsięwzięcia,
 • Potwierdzenie zapłaty – dokument potwierdzający opłacenie w całości fakturę/faktury lub paragon /paragony imienne
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej wraz podaniem numeru Punktu Poboru Energii (PPE) potwierdzone przez wyżej wspomnianego Operatora
 • Protokół odbioru prac
 • Potwierdzenie rozliczenia – dokument potwierdzający rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach tzw. Net-billing’u, podpisany przez Wnioskodawcę lub Pełnomocnika lub przedstawiciela Operatora Sieci Dystrybucyjne.

Szybki kontakt w sprawie oferty

Zostaw swój numer - oddzownimy

  Masz pytania? Zadzwoń do nas!

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt instalacji paneli fotowoltaicznych dla Twojego domu lub Twojej firmy i potrzebujesz kompleksowej wyceny  – zadzwoń do nas. Jesteś zainteresowany Dotacją Mój Prąd 3000 zł?

  Skontaktuj się z nami – nasi specjaliści służą pomocą.