Dotacja Moje Ciepło 2023

Dofinansowanie do pompy ciepła

Dotacja Moje Ciepło 2023 - Skorzystaj z dofinansowania do pompy ciepła

Cel dotacji Moje Ciepło 2023

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczynia się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Program „Moje Ciepło” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Dotacja skierowana jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskodawca musi być także wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze.

UWAGA

 • W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.
 • Nowy budynek to taki, w którym na dzień składania wniosku nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (nie wcześniej niż 01.01.2021).

Terminy Dotacja Moje Ciepło 2023

Abonament fotowoltaika

Nabór wniosków:
do 31.12.2026 roku

Abonament fotowoltaika

Wypłata środków:
do 31.12.2027 roku

Finansowanie Dotacja Moje Ciepło 2023

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny.

Dotacja Moje Ciepło 2023

Aby dołączyć do programu konieczne jest wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem mojecieplo.gov.pl

Aby otrzymać dofinansowanie do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Oozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy
 3. Charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej;
 4. Protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;
 5. Faktura lub równorzędny dokument księgowy;
 6. Potwierdzenie dokonania płatności;
 7. Karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 8. Oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy
 9. Skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy;
 10. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy;
 11. Oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy;
 12. Oświadczenie Wykonawcy do faktury – jeśli dotyczy
 13. Inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

FOTOWOLTAIKA - ZOBACZ NASZE REALIZACJE

Zobacz nasze realizacje instalacji fotowoltaicznych. Przedstawiamy wybrane realizacje z zakresu instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw indywidualnych domowych, gospodarstw rolnych oraz firm i instytucji. Oni już cieszą się tanią energią z fotowoltaiki!

Szybki kontakt w sprawie oferty

Zostaw swój numer - oddzownimy

  Masz pytania? Zadzwoń do nas!

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt instalacji paneli fotowoltaicznych dla Twojego domu lub Twojej firmy i potrzebujesz kompleksowej wyceny  – zadzwoń do nas. Jesteś zainteresowany Dotacją Mój Prąd 3000 zł?

  Skontaktuj się z nami – nasi specjaliści służą pomocą.