Heliospower szkoli z fotowoltaiki

19 kwietnia 2018 r. odbyło się seminarium kończące cykl szkoleń pod tytułem: „Wykorzystanie słonecznej energii elektrycznej w infrastrukturze drogowej, mostowej i kolejowej oraz budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”. Oprócz regulacji prawnych była mowa także o praktycznym zastosowaniu instalacji fotowoltaicznych. W tym celu zostali zaproszeni przedstawiciele firm zajmujących się fotowoltaiką, w tym także Hieliospower. Została poruszona kwestia minimalizowania wpływu zacienienia modułów. Oprócz tego firma mogła pochwalić się swoimi realizacjami.

Więcej informacji

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne