Innowacyjne rozwiązania w UTH w Radomiu

W czerwcu 2019 r. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny ogłosił przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn UTH Radom. W jego wyniku zamówienie zostało udzielone firmie Heliospower. Moc zainstalowanego systemu wynosi 24,09 kWp. Zostały wykorzystane moduły Bruk-Bet 305 Wp oraz inwerter Solar Edge wraz z ładowarkami Victron Quatro. Dzięki temu koszty korzystania z energii elektrycznej przez uczelnię zostały znacznie obniżone.

Więcej informacji

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne