Nasza instalacja na Budowie Roku 2018

Budynek biurowy KOMBUD Invest Sp. z o.o. zdobył uznanie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W konkursie „Budowa Roku 2018” otrzymał nagrodę I stopnia! Wśród nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych znalazła się instalacja fotowoltaiczna. Firma Heliospower była odpowiedzialna za zamontowanie jej na dachu budynku.

Konstrukcja jest złożona z siedmiu zestawów panelowych. Ich łączna moc wynosi 40 kW, co umożliwia prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych w budynku; włącznie ze sprężarkami agregatów wody lodowej.

Więcej informacji o nagrodzie Budowa Roku 2018

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne