BIAŁKA

⚡️ 14,08 kWp

✔️ Moduły: Phono Solar 320 Wp

✔️ Inwerter: Solar Edge

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne