Bierówka

⚡️ 6,51 kWp

✔️ Moduły:  Bruk – Bet 310 Wp

✔️ Inwerter: Fronius

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne