BODZENTYN, BUDYNKI GMINNE

⚡️ 100 k W
✔️ Moduły: Znshine 255 Wp
✔️ Inwerter: Sofar Solar

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne