DĄBRÓWKA ZABŁOTNIA

⚡️ 8,40 kWp

✔️ Moduły: Qcells 350 Wp

✔️ Inwerter: Sofar Solar

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne