DYBÓW – KOLONIA

⚡️ 5,5 kW
✔️ Moduły: Qcells 325 Wp
✔️ Inwerter: Solar Edge

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne