DZIURKÓW

⚡ 6,1 kW
✔️ Moduły: Rec 320 Wp
✔️ Inwerter: Solar Edge

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne