JEDLNIA LETNISKO , ALEKSANDRÓW

️ ⚡️ 8 kWp

✔️ Moduły: Phono Solar 320 Wp

✔️ Inwerter: Fronius

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne