KAZUŃ POLSKI UL. WIDOK

⚡️ 10 kW

✔️ Moduły: Qcells 305 Wp

✔️ Inwerter: Solar Edge

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne