LIPSKO, JELONEK

⚡️ 6,93 kWp

✔️ Moduły:  Selfa 330 Wp

✔️ Inwerter: SofarSolar

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne