Radom, firma Mikirad

MOC : 20 k W
MODUŁY: SELFA 270 Wp
INWERTER: SOLAR EDGE

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne