MŁODOCIN MNIEJSZY

️⚡️ 7,68 kW
✔️ Moduły: Rec 320 Wp
✔️ Inwerter: Fronius

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne