NINKÓW KOŁO PRZYSUCHY

MOC:6,84 kW
MODUŁY: QCELLS 285 Wp
INWERTER: FRONIUS

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne