ODRZYWÓŁ

⚡️ 50 kW
✔️ Moduły: Amerisolar 255 Wp
✔️ Inwerter: Solar Edge

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne