POTWORÓW, KOZIENIEC

⚡️ 9,92 kWp

✔️ Moduły : Bauer 320 Wp

✔️ Inwerter : Huawei

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne