PRZYSUCHA, ZBOŻENNA

⚡️ 9,25 kW
✔️ Moduły: Lg NeON R 370 Wp
✔️ Inwerter: Solar Edge

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne