PRZYTYK, MŁODNICE

⚡️ 9,90 kWp

✔️ Moduły :  Suntech 330 Wp

✔️ Inwerter : Solar Edge

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne