Radom, ul. Giserska

MOC: 3 kW
MODUŁY: TRINA SOLAR 300 Wp
INWERTER: INFINISOLAR

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne