STARA BŁOTNICA

⚡️ 20 kW
✔️ Moduły: Winaico 330 Wp
✔️ Inwerter: Fronius

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne