STAWISZYN

⚡️ 6,55 kW
✔️ Moduły: Qcells 285 Wp
✔️ Inwerter: Sofar Solar

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne