UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO – HUMANISTYCZNY W RADOMIU INSTYTUT EKSPLATACJI POZAJDÓW I MASZYN

⚡️ 24,09 kWp

✔️ Moduły:  Bruk – Bet 305 Wp

✔️ Inwerter: Solar Edge  plus ładowarki Victron Quatro

 

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne