WARPĘSY

⚡️ 16 kW
✔️ Moduły: Sharp Solar 275 Wp
✔️ Inwerter: Kaco

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne