Warszawa, ul. Sągi

INWESTYCJA PRYWATNA
MIEJSCOWOŚĆ : 02-995 WARSZAWA , UL. SĄGI
ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA O MOCY : 6 k W
ZASTOSOWANE MODUŁY : QCELLS 300 Wp
INWERTER: SOLAR EDGE

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne