Wola Kaszewska

MOC :21 k W
MODUŁY: WINAICO 330 Wp
INWERTER: FRONIUS

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne