ZAMECZEK KOŁO OBLASU

⚡️ 10 kW
✔️ Moduły: Suntech 295 Wp
✔️ Inwerter: Fronius

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne