Termomodernizacja szpitala w Radomiu

W lipcu 2019 r. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu został poddany modernizacji w zakresie efektywności energetycznej budynku. Dokonano wielu zmian, w ramach których zostało zmienione oświetlenie oraz zostały wymienione sieci: ciepłownicza i wodna. Ściany i stropodachy zostały ocieplone, a okna oraz drzwi zewnętrzne wymienione. Oprócz tego postawiono na nowoczesne rozwiązania techniczne, takie jak np. fotowoltaika.

Firma Heliospower została zatrudniona do instalacji systemu fotowoltaicznego o mocy 21 kW. Inwestycja ma nie tylko zasilać urządzenia w szpitalu, ale także przynieść oszczędności dzięki sprzedanej nadwyżce energii.

Przeczytaj więcej informacji nt termomodernizacji szpitala

Miej w sobie power do inwestycji
w systemy fotowoltaiczne